3LW2
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 geografia #3g A8 r_historia #3hr A7     Ed.wojsk.t. A1
2 9:00- 9:45 j.angielski #3ja B11 r_historia #3hr A7 fizyka #3f B3   j.polski #3jp B1
3 9:50-10:35 informatyka #3i B6 matematyka #3m B4 matematyka #3m B4 r_biologia #3br B5 j.polski #3jp B1
4 10:45-11:30 historia #3h A7 j.angielski #3ja B11 j.angielski #3ja B11 matematyka #3m B4 zaj. wych. #3zw B6
5 11:35-12:20 chemia #3ch B3 biologia #3b B5 religia #3r B12 j.niemiecki #3jn B7 WF #3w SGF
6 12:25-13:10 przedsięb. #3pp A4 WF #3w SGF j.polski #3jp B1 r_historia #3hr A7 WF #3w SGF
7 13:35-14:20 r_biologia #3br B5   j.polski #3jp B1 r_biologia #3br B5 j.niemiecki #3jn B7
8 14:25-15:10 r_biologia #3br B5   historia #3h A7 fizyka #3f B3 religia #3r B12
9 15:15-16:00     Ed.wojsk.p. #3ew A1 Ed.wojsk.p. #3ew A1  
Obowiązuje od: 12.02.2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024.02.09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum