2THK
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:10- 8:55 Z_Obsł.śr.te CM W3 matematyka PS A5 Z_Użytk. kon-1/2 ZJ GOSP1 Z_Użytk. kon-2/2 SI GOSP2 WF JK SGF
2 9:00- 9:45 Z_Obsł.śr.te CM W3 chemia B3 Z_Użytk. kon-1/2 ZJ GOSP1
Z_Prow. ch.i-2/2 PM W3
Z_Prow. ch.i-1/2 PM Arka 1
Z_Użytk. kon-2/2 SI GOSP2
matematyka PS A5
3 9:50-10:35 wych.rodz. BA W-INFO j.polski ET A9 Z_Użytk. kon-1/2 ZJ GOSP1
Z_Prow. ch.i-2/2 PM W3
Z_Prow. ch.i-1/2 PM Arka 1
Z_Użytk. kon-2/2 SI GOSP2
religia WM A7
4 10:45-11:30 j.polski ET A9 j.hiszpański-2/5 #2hi Świet.
j.niemiecki-4/5,4/5 #2ni A5
j.niemiecki-4/5,4/5 #2ni A5
Z_Użytk. kon-1/2 ZJ GOSP1
Z_Prow. ch.i-2/2 PM W1
Z_Prow. ch.i-1/2 PM Arka 1
Z_Użytk. kon-2/2 SI GOSP2
geografia RY A7
5 11:35-12:20 j.hiszpański-2/5 #2hi Świet.
j.niemiecki-4/5,4/5 #2ni W7
j.niemiecki-4/5,4/5 #2ni W7
przedsięb. AP B11 WF JK SGBO j.angielski IM B2 j.polski ET A9
6 12:25-13:10 Prod. rolnic CM W2 biologia JT B5 fizyka TO W3 WF JK SGD r_biologia JT B5
7 13:35-14:20 r_matematyka PS A5 Chów i hod.k JG W1 Prod. rolnic CM W2 informatyka MW B6 zaj. wych. JT B5
8 14:25-15:10 historia AR B9 HIT SU B10 Chów i hod.k JG W1 j.angielski IM B2  
9 15:15-16:00   religia WM B8 historia AR B9    
Obowiązuje od: 12.02.2024 r.
Drukuj plan
wygenerowano 2024.02.09
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum